CARRERA UNIVERSITÀRIA

Graus i Màsters són dues fases d’una mateixa etapa: la carrera universitària. No acceptem que tinguin condicions d’accés diferents (preus, beques i places).

ORDENACIÓ ACADÈMICA (3+2)

No es pot introduir una nova ordenació acadèmica fins que no estigui assegurada l'equiparació total de les etapes de grau i màster (aspectes econòmics i d'accès).

UNIVERSITAT GRATUÏTA

A mesura que millori la situació econòmica és imprescindible reduir progressivament els preus dels ensenyaments públics per tal de garantir l’accés a tothom.

B2 DE LLENGUA ESTRANGERA

El fet que se’ns exigeixi un nivell B2 de llengua estrangera per obtenir el títol de grau és innaceptable si no se’ns donen les eines per poder-lo obtenir (per exemple: EIM a preu de crèdit).

BEQUES EN ESPÈCIES

Creiem que és necessari que els i les estudiants tinguin resoltes les necessitats bàsiques. Canviar les beques monetàries per accés a habitatge social i targetes de transport públics.

DOCENTS DECENTS

Cal incorporar al pla d’avaluació i a les acreditacions del professorat mèrits en docència, amb un pes equivalent al que actualment té la recerca.

vota